Zlín - Okružní

Zlín - Okružní

Stavba z konce 70. let minulého století, která je součástí architektonicky hodnotného obytného souboru Jižních Svahů ve Zlíně. Budova obsahuje občanskou vybavenost pro okolní výškové bytové domy, převážně provozovnu pošty, potraviny, bar a jiné služby. Objekt neprošel od jeho postavení zásadnější rekonstrukcí.


Koncept rekonstrukce spočívá v celkovém faceliftu budovy, konverzi některých nevyužívaných prostor a maximalizaci obytného podlaží. Architektonický výraz respektuje a vychází z původního řešení architektů Jiřího Gřegorčíka a Šebastiána Zeliny. Konzervativní objem budovy doplňujeme o novotvary balkónů, které poukazují na rekonstrukci v architektonickém duchu 21. století a umožňují maximalizaci obytné plochy bytů s poskytnutím krásných výhledů do okolní přírody Zlína. Tento proces nazýváme "novou vrstvou" 21. století. 

V nárožních bytech a v bytech směrem k výškovému domu zachováváme lodžie, které poskytují dostatečné soukromí a intimitu. V prvním podlaží proběhne zásadní konverze z uzavřených prostor autodílen na otevřené a transparentní prostory kaváren, obchodů, a dalších obchodních jednotek se službami. V rámci projektu proběhnou i úpravy a kultivace veřejného prostoru, který již nebude sloužit jen jako parkoviště, ale bude se jednat o plnohodnotný veřejný prostor.


K rekonstrukcím přistupujeme vždy s respektem k původnímu návrhu a s ohledem na původní architektonický koncept, který se snažíme novým zásahem rozvinout a podpořit.

Lokace

Zlín - Okružní

datum

2019 - 2022

Tým

Bohuslav Šenkýř, Andrea Marečková, Shervin Peyghambari