Zenklova Residential

Zenklova Residential

Libeň, jakožto rozvojová lokalita vnitřního kompaktního města navazující na čtvrti Karlín nebo Holešovice, v sobě skrývá ohromný potenciál. Charakter zástavby je v těchto lokalitách městský, blokový, ve velké míře se shodnou stavební a uliční čarou a výrazným parterem.

 

Náš bytový dům odkazuje na tradiční pražské bytové domy a navazuje na jejich tradiční tvarosloví. Zároveň ukazuje tvář, tvarosloví a možnosti 21. století, ať už se jedná o použité moderní materiály, či poskytnutí komfortu dobrého bydlení ve všech bytech. Žádný detail stavby není nahodilý, ale je důkladně promyšlený jak z hlediska estetiky, tak z hlediska údržby a praktičnosti. 

 

Bytový dům má výrazný parter, na kterém jsou nejdominantnější prvky prosklené obchodní jednotky a vstup do objektu. Dále je v přízemí navržen vjezd do podzemních garáží, které jsou obsluhovány pomocí autovýtahu. Celkem se v domě nachází 55 krytých parkovacích stání.

 

Na fasádě se propisuje architektonický prvek arkýře, který je navržen dle regulí pražských stavebních předpisů a vystupuje až od třetího podlaží. V arkýři jsou zapuštěny lodžie, které poskytují ochranu před nepříznivým počasím a zároveň poskytují soukromí. V líci fasády jsou navržena fixní okna na celou výšku patra. V druhém patře navrhujeme balkony, které vytvářejí decentní horizontální linku na fasádě a vytvářejí mezičlánek mezi parterem a arkýřem. 

 

Materiálové řešení fasády odkazuje na industriální charakter Libně a díky cihelnému obkladu dodává domu příjemné měřítko. 

 

Fasáda do dvora je, jak tomu je zvykem u pražských domů, méně výrazná než fasáda do ulice. Je racionální, jednoduchá, ale elegantní. Po celé ploše dvorní fasády jsou navrženy lodžie s jižním výhledem do zeleného dvora.

Lokace

Praha, Libeň, Zenklova

datum

2018 - 2023

Tým

Ing. arch. Bohuslav Šenkýř, Bc. Andrea Marečková, Ing. arch. Matouš Loskot, Bc. Adéla Bartošová, vizualizace: Dousek - Záborský