VŠE J.Hradec - JPSJH

VŠE J.Hradec - JPSJH

Vysoké školství v Jindřichově Hradci funguje od roku 1992, kdy zde vzniklo pracoviště Jihočeské univerzity, od roku 1998 pak zdejší fakulta přešla pod křídla Vysoké školy ekonomické v Praze. Pro účely školy byla poskytnuta budova bývalého sídla okresního výboru KSČ, která byla dokončena v roce 1988 a strana si jí už moc neužila. Potřeby vysoké školy splňovala jen zčásti. Iniciativa přestavět a dostavět školu do podoby stoprocentně vyhovující vysokoškolským nárokům našla slyšení až několik let poté.

Nejvýraznější novotvar čtvrtkruhové prosklené hmoty s knihovnou a informačním centrem má reprezentovat novou myšlenku budovy a to, otevřenost, transparentnost a demokracii. Díky velkorysým prosklením od podlahy až po strop jsou studenti maximálně spojení s děním ve městě a obyvatelé města vidí život a ruch v interiéru.

Dalším výrazným prvkem je nově navržené zastřešené atrium, které vzniklo zastřešením bývalého školního dvora. Atrium propojuje všechny části budovy a je středobodem hlavního studentského života. V atriu se odehrávají přednášky, konference, workshopy, nebo také jen k potřebnému odpočinku mezi hodinami.    

©JPSJH, www.jpsjh.cz

foto: Milan Špulákhttps://www.fm.vse.cz/

Lokace

Jindřichův Hradec

datum

2013

Tým

JPSJH s.r.o., Ing. arch. Bohuslav Šenkýř