Visionary - Jakub Cigler Architekti

Visionary - Jakub Cigler Architekti

Visionary je administrativní budova, která v současné době roste v lokalitě pražských Holešovic, které mají obrovský potenciál stát se kancelářským hubem. Budova je osazena v exponované nárožní pozici ulic Argentinská a Plynární a je symbolickou branou do rozsáhlého transformačního území - brownfieldu bývalého nádraží Praha Bubny.


Administrativní objekt s kapacitou 25 000 m2 HPP má jednoduchý kubický objem s akcentovaným nárožím do Argentinské ulice. Díky půdorysnému konceptu ve tvaru písmene H si budova v parteru objektu vytváří pobytovou krajinu s přesahem do širšího veřejného prostoru. Venkovní pobytové prostory jsme přenesli z parteru i do samotné budovy.

V každém patře jsou pro zaměstnance k dispozici venkovní terasy s jednotným konceptem zeleně vysazené v bílých květnících. Tento koncept graduje směrem do Plynární ulice, kde je fasáda perforována sestavou exterierových lávek propojující obě části budovy. Vzniká tak vertikální krajina odrážející život uvnitř budovy.


©Jakub Cigler Architekti

https://www.visionaryprague.cz/


Lokace

Praha

datum

2018

Tým

Jakub Cigler Architekti, Ing. arch. Bohuslav Šenkýř