Villa K

Lokace: Praha Rok: 2019
Tým: Ing. arch. Bohuslav Šenkýř

Pražská vila prezentuje svého majitele, který vilu používá k bydlení, ale zároveň i k reprezentaci svého umění. Ve vile plnohodnotně žije celé rodina, ale také se zde dají pořádat bankety, večírky, či různá obchodní jednání. Poloha domu vychází ze severojižní osy. Samotný objekt dělí parcelu na dvě části. Východní část reprezentativní a západní soukromá. Osu sever-jih a umístění vily také podporuje svažitost pozemku směrem k východu.


Hlavní myšlenkou návrhu je představa vily, která sama o sobě bude obsahovat dva charaktery, které budou oddělené, ale v jedné hmotě. Dům vychází z jednoduchého tvaru kvádru. Striktní dělení funkce soukromé a reprezentativní  je dosaženo využitím velké svažitosti pozemku. Východní reprezentační část je o 4 metry níže, než část soukromá, která je směrem na východ. Reprezentační a obytné patro je spojené jedním atriem, které prochází skrz celý objekt, atriem prorůstá strom, jako symbol propojení jednotlivých funkcí.


Villa K

Lokace: Praha Rok: 2019
Tým: Ing. arch. Bohuslav Šenkýř

Pražská vila prezentuje svého majitele, který vilu používá k bydlení, ale zároveň i k reprezentaci svého umění. Ve vile plnohodnotně žije celé rodina, ale také se zde dají pořádat bankety, večírky, či různá obchodní jednání. Poloha domu vychází ze severojižní osy. Samotný objekt dělí parcelu na dvě části. Východní část reprezentativní a západní soukromá. Osu sever-jih a umístění vily také podporuje svažitost pozemku směrem k východu.


Hlavní myšlenkou návrhu je představa vily, která sama o sobě bude obsahovat dva charaktery, které budou oddělené, ale v jedné hmotě. Dům vychází z jednoduchého tvaru kvádru. Striktní dělení funkce soukromé a reprezentativní  je dosaženo využitím velké svažitosti pozemku. Východní reprezentační část je o 4 metry níže, než část soukromá, která je směrem na východ. Reprezentační a obytné patro je spojené jedním atriem, které prochází skrz celý objekt, atriem prorůstá strom, jako symbol propojení jednotlivých funkcí.