Vila Kocínka

Vila Kocínka

Pražská vila prezentuje svého majitele, který vilu používá k bydlení, ale zároveň i k reprezentaci svého umění. Ve vile plnohodnotně žije celé rodina, ale také se zde dají pořádat bankety, večírky, či různá obchodní jednání. Poloha domu vychází ze severojižní osy. Samotný objekt dělí parcelu na dvě části. Východní část reprezentativní a západní soukromá. Osu sever-jih a umístění vily také podporuje svažitost pozemku směrem k východu.


Hlavní myšlenkou návrhu je představa vily, která sama o sobě bude obsahovat dva charaktery, které budou oddělené, ale v jedné hmotě. Dům vychází z jednoduchého tvaru kvádru. Striktní dělení funkce soukromé a reprezentativní  je dosaženo využitím velké svažitosti pozemku. Východní reprezentační část je o 4 metry níže, než část soukromá, která je směrem na východ. Reprezentační a obytné patro je spojené jedním atriem, které prochází skrz celý objekt, atriem prorůstá strom, jako symbol propojení jednotlivých funkcí.

Hlavní vstup do Vily je z východní části, pohyb v domě probíhá buď po hlavním schodišti, nebo po schodišti v severní části domu, kde se nachází i výtah. Severní schodiště slouží i jako oddělená komunikace pro pokoj pro hosty.

Obytné podlaží je také koncepčně rozdělo osou sever-jih. Ve východní části podlaží jsou umístěny ložnice se sníženou konstrukční výškou oproti západní části, která má konstrukční výšku 3,7 metru. V západní části se nachází kuchyně, jídelna, hlavní obývací pokoj a knihovna. Benefitem obytné části je také byt pro hosty, který dokáže fungovat jako samostatná jednotka.

Lokace

Praha

datum

2015

Tým

Ing. arch. Bohuslav Šenkýř