Stará radnice

Stará radnice

Budova staré radnice patří k jedné z nejkrásnějších staveb v našem městě. Její počátky nacházíme na konci 16.století a její existence je spojena s měšťanským pivovarem, který navazoval v celé hloubce radniční parcely k radnici. První písemná zmínka o této stavbě se dochovala z 24. ledna 1605 v dopise měšťanů Petru Vokovi. 

Po požáru v roce 1764 se radnice dočkala barokní přestavby. Kolem roku 1880 byla radnice s pivovarem prodána pivovaru v Českých Budějovicích. V roce 1908 byla provedena rekonstrukce v původních tvarech s přístavbou jeviště a tanečního sálu z roku 1912. V roce 1935 koupil pivovar a radnici restauratér J.Šinko, kterému byl objekt v roce 1949 znárodněn. Od té doby nebyl objekt udržovaný a po výstavbě nového kulturního domu v 70. letech 20. století, byla budova prázdná a nebyla kvůli špatnému technickému stavu nikým využívána. 

Ve značně zchátralém stavu a s vážnými statickými problémy jej v roce 1993 od restituentky Emilie Šinkové koupil současný majitel. Od roku 1993 do současnosti bylo na statické zpevnění, opravu všech střešních plášťů, opravu čelní fasády a přístavbu radniční věže vynaloženo více jak 18.000.000,- Kč, z toho dotace činily jen 2 000 000 Kč. Jen díky příkladné péči současného majitele nedošlo k samovolnému zřícení této krásné stavby. PROBLÉMY:

• V měřítku města Veselí nad Lužnicí je zřejmé, že se ze staré radnice nikdy nestane plně komerční zařízení se zaměřením na maximální zisk. Dříve uvažovaná transformace radnice na hotel, restauraci či komerční konferenční sál by byla jistě ztrátová a pro investora nepřijatelná.

• Památkově chráněná budova - zdlouhavější proces povolování

VYUŽITÍ RADNICE /// NÁVRH

V tomto případě se jedná o celorepublikový unikát, kdy město není majitelem radnice. Navrhujeme využití velice výhodných podmínek odkupu radnice od soukromého investora do majetku města. Město by mělo poté velice rozvážně naložit s budoucí náplní staré budovy. Nikdo nepožaduje okamžitou přeměnu radnice na epicentrum městské energie a kultury.

Navrhujeme postupné obnovení prostor sálu, který se může využívat jako obřadní síň, tančírna, konferenční sál... V rámci postupných obměn staré radnice by měla v „přední“ části objektu, směrem do náměstí, vzniknout městská galerie, která u nás chybí.V rámci vzniku galerie by mělo v těchto prostorách vzniknout i nové infocentrum, které se tísní v prostorách nové radnice, kde je také značně „zastrčené“.

Druhá etapa obnovy radnice by se mohla zaměřit na využití nádherných sklepních prostor starého pivovaru. Ve spolupráci se Střední školou ekologickou a potravinářskou navrhujeme ve staré radnici obnovit provoz pivovaru, využít sklepy a levé křídlo radnice, kde by se nejen dalo pivo vařit, skladovat, ale také i degustovat. Třetí fáze obnovy radnice by se zaměřila na využití prostor v patře objektu, v podkroví radnice a všech čtyř podlaží radniční věže.

Lokace

Veselí nad Lužnicí

datum

2019

Tým

Ing. arch. Bohuslav Šenkýř