Školka Semily- ADNS

Školka Semily- ADNS

Měřítko stavby má být úměrné jeho uživatelům.


Nová stavba školky je umístěna do středu pozemku, s parkovištěm pro návštěvníky na severní straně pozemku a velkou zahradou na jižní straně. Jasně je tak oddělena obsluha a příchod do školky od zahrady sloužící dětem. Jižní strana budovy s jednotlivými třídami je členitým způsobem vějířovitě orientována co nejvíce směrem k jihu, ke slunci a do zahrady.


Návrh mateřské školy obsahuje dva samostatné celky - školky - Mateřskou školu Pod Vartou a Mateřskou školu Waldorfská Semily. Tyto dva samostatné celky mají společné zázemí s kuchyní a pomocnými provozy, které je umístěno v centru stavby a je propojeno co nejkratšími cestami k jednotlivým třídám.


Obě školky společně vytváří kompaktní stavbu, avšak všechny její části jsou od sebe citlivě odděleny a vytváří tak dojem jednotlivých staveb-domečků, ve kterých jsou umístěny třídy se zázemím.


Členění na jednotlivé díly, domečky, se odráží i ve volbě rozdílných barev, které vytvářejí charakteristický prvek interiéru. Rozměry stavebních částí a jejich vzájemná proporce, výšky střech, výšky místností a nakonec i velikost zařizovacích předmětů jsou oproti standardním stavbám úmyslně o něco sníženy, zmenšeny, aby působily dobře na své uživatele.

Pomocí posuvných panelů je možno oddělit jednotlivé prostory ve třídách a je tak možno třídy navzájem propojit nebo využít velkého prostoru spojené herny a lehárny nebo uzavřít lehárnu jako klidovou část.

©A.D.N.S. PRODUCTION s.r.o., www.adns.cz, Petr Dvořák, Martin Němec

Lokace

Semily

datum

2015

Tým

A.D.N.S. PRODUCTION s.r.o., Ing. arch. Bohuslav Šenkýř