Rezidence Ohrada- ADNS

Rezidence Ohrada- ADNS

Nový polyfunkční objekt Rezidence Ohrada, na pozemku na rohu ulic Koněvova a Pod Krejcárkem na Praze 3, v snadno dostupné lokalitě v blízkosti tramvajové zastávky Ohrada. 

Navržené objekty doplňují městskou strukturu Žižkova, citlivě se začleňují do okolní zástavby a zároveň poskytují obyvatelům pocit bezpečí díky privátnímu prostoru ve vnitrobloku. 

Koncepce tří domů, umístěných v severní části pozemku, umožňuje všem obyvatelům lukrativní severozápadní výhledy na Pražskou památkovou zónu a zároveň kvalitní oslunění všech bytů z jihu.


©A.D.N.S. PRODUCTION s.r.o., www.adns.cz, Petr Dvořák, Martin Němec

Lokace

Praha

datum

2015

Tým

A.D.N.S. PRODUCTION s.r.o., Ing. arch. Bohuslav Šenkýř