Pankrác- ADNS

Pankrác- ADNS

Tři výškové domy, pankrácká veduta a Pražský hrad. Pohled na jižní horizont Prahy z hradní rampy byl rozhodující pro ustanovení základní geometrie a orientace tří domů.


Tři výškové domy nesou i vlastní jedinečnost a rozdílnost v orientaci horních pater vůči základnímu půdorysu. Stavby nejsou stejné, rozdílnost se stává jejich poznávacím znakem i vyjádřením jejich totožnosti a sebeuvědoměním pro jejich obyvatele.


Tři srozumitelné věže domů a jejich řešení do diagonály je zřetelné i z ostatních pohledů na pankrácký horizont. Tři věže a pohyb okolo nich prokazuje i srozumitelnost domů, kde nedochází k překvapení a nežádoucím zákrytům. Domy jsou vždy srozumitelné a mohou se stát i novým orientačním vodítkem v prostoru a paměti města. Stálá snaha o takzvané doplnění pankráckého horizontu a zmenšení působení stávajících staveb není cesta budoucnosti.Další nemalou přitažlivost přinesou i překrásné výhledy do pražské kotliny a to v obou směrech, taktéž samozřejmě na Pražský hrad. Rozmanitost výhledů se má stát i marketingovou značkou projektu.


Jak je ze všech konečných variant patrné, výškové budovy od pátého patra umožňují tyto výhledy a dávají tak projektu další přitažlivost a velkoměstský charakter. Nastavení půdorysu do situace pozemku umožní nekonfliktní sklápění výšek budov a hra s byty v jednotlivých domech nabídne i mnoho variant výhledů a řešení dispozic bytů a současně umožní i správné osvětlení dle norem.

©A.D.N.S. PRODUCTION s.r.o., www.adns.cz, Petr Dvořák, Martin Němec

Lokace

Praha

datum

2014

Tým

A.D.N.S. PRODUCTION s.r.o., Ing. arch. Bohuslav Šenkýř