New life for the building

Lokace: Dobříš                Rok: 2024             Tým: Ing. arch. Bohuslav Šenkýř, Ing. arch. Adéla Bartošová


Administrativní budova ze 70. let minulého století, která dříve sloužila jako spojovna a ústředna již dlouhá léta neslouží svému účelu. Bývalá ústředna je nyní provozována jako administrativní objekt se spoustou nevyužitých prostorů.


Dominantním prvkem návrhu jsou velkorysá okna do bývalých ústředen. Objekt projde celkovou rekonstrukcí jak interiéru, tak exteriéru. Budou odstraněny veškeré stavební nánosy, které nekorespondují s původním konceptem architektonického návrhu, kterým jsme se inspirovali při navrhování nových vstupů a vytváření nových oken.


K rekonstrukcím přistupujeme vždy s respektem k původnímu návrhu a s ohledem na původní architektonický koncept, který se snažíme novým zásahem rozvinout a podpořit.


New life for the building

Lokace: Dobříš                Rok: 2024             Tým: Ing. arch. Bohuslav Šenkýř, Ing. arch. Adéla Bartošová


Administrativní budova ze 70. let minulého století, která dříve sloužila jako spojovna a ústředna již dlouhá léta neslouží svému účelu. Bývalá ústředna je nyní provozována jako administrativní objekt se spoustou nevyužitých prostorů.


Dominantním prvkem návrhu jsou velkorysá okna do bývalých ústředen. Objekt projde celkovou rekonstrukcí jak interiéru, tak exteriéru. Budou odstraněny veškeré stavební nánosy, které nekorespondují s původním konceptem architektonického návrhu, kterým jsme se inspirovali při navrhování nových vstupů a vytváření nových oken.


K rekonstrukcím přistupujeme vždy s respektem k původnímu návrhu a s ohledem na původní architektonický koncept, který se snažíme novým zásahem rozvinout a podpořit.