Infocentrum SŽDC

Infocentrum SŽDC

Koncepce infocentra připomíná koncepci galerie, žádné regály s letáčky,  žádné zbytečné předměty, které ruší pozornost návštěvníka. Koncepce prezentace projektu trati Praha - Kladno spočívá ve vytvoření prezentačních stěn po obvodu infocentra, za kterými jsou integrované obrazovky sloužící pro projekci obrázků či videí. Z důvodů možné poruchy obrazovky jsou panely na stěnách členěny do různě velkých desek, které se dají snadno odmontovat a obrazovka se dá následně vyměnit, či opravit. 


Jednotlivé kruhové výřezy s obrazovkami jsou vždy doplněny o název stanice, ke které se vztahuje prezentační video. Na začátku a na pomyslném konci prezentační linie je prezentační výřez Praha - Kladno a Kladno - Praha, který slouží pro poskytnutí všeobecných informací týkajících se celého projektu. V infocentru se dá uvažovat i o umístění interaktivních tlačítek pro přepínání obrázků a videí na jednotlivých obrazovkách, či s možnou instalací sluchátek pod vybranými obrazovkami. Barevné řešení odpovídá a respektuje novou vizuální identitu SŽDC, bílé neutrální desky, kovové měděné sokly a detaily odkazující na železniční infrastrukturu, či dominantní informační pult ve tvaru nového loga SŽDC. 


Infocentrum působí čistě, přátelsky, otevřeně a přehledně, což je i filosofie společnosti SŽDC!

Koncepce infocentra s prezentačními okny po obvodu je doplněna středovou dominantou a to informačním pultem. U pultu budou pro návštěvníky k dispozici zaměstnanci infocentra, kteří budou poskytovat potřebné informace. Pult je navržen, tak aby se u něj dalo sedět i stát, návštěvníci infocentra se nebudou ostýchat kdykoliv na cokoliv zeptat.

Centrální dispozice pultu působí otevřeně, vstřícně a více přátelsky. Návrh zakazuje další umístění sedacího nábytku, který by jen blokoval prostor, počítá se, ale s občasným umístěním židlí před infocentrum SŽDC, které budou sloužit pro mimořádné události, jako jsou přednášky, tiskové konference, či jen k odpočinku návštěvníků. 


Pult je navržen ve tvaru loga SŽDC a je vyroben z kovu odkazující na nejdůležitější prvek železnice.

Lokace

Praha Masarykovo nádraží

datum

2021

Tým

Ing. arch. Bohuslav Šenkýř