Industrial residence

Lokace: Praha Rok: 2020
Tým: Ing. arch. Bohuslav Šenkýř, Ing. arch. Andrea Marečková

Libeň, jakožto rozvojová lokalita vnitřního kompaktního města navazující na čtvrti Karlín nebo Holešovice, v sobě skrývá ohromný potenciál. Charakter zástavby je v těchto lokalitách městský, blokový, ve velké míře se shodnou stavební a uliční čarou a výrazným parterem. Náš bytový dům odkazuje na tradiční pražské bytové domy a navazuje na jejich tradiční tvarosloví. Zároveň ukazuje tvář, tvarosloví a možnosti 21. století,  ať už se jedná o použité moderní materiály, či poskytnutí komfortu dobrého bydlení ve všech bytech. 


Bytový dům má výrazný parter, na kterém jsou nejdominantnější prvky prosklené obchodní jednotky a vstup do objektu. Na fasádě se propisuje architektonický prvek arkýře, který je navržen dle regulí pražských stavebních předpisů a vystupuje až od třetího podlaží. Materiálové řešení fasády odkazuje na industriální charakter Libně a díky cihelnému obkladu dodává domu příjemné měřítko. Industrial residence

Lokace: Praha Rok: 2020
Tým: Ing. arch. Bohuslav Šenkýř, Ing. arch. Andrea Marečková

Libeň, jakožto rozvojová lokalita vnitřního kompaktního města navazující na čtvrti Karlín nebo Holešovice, v sobě skrývá ohromný potenciál. Charakter zástavby je v těchto lokalitách městský, blokový, ve velké míře se shodnou stavební a uliční čarou a výrazným parterem. Náš bytový dům odkazuje na tradiční pražské bytové domy a navazuje na jejich tradiční tvarosloví. Zároveň ukazuje tvář, tvarosloví a možnosti 21. století,  ať už se jedná o použité moderní materiály, či poskytnutí komfortu dobrého bydlení ve všech bytech. 


Bytový dům má výrazný parter, na kterém jsou nejdominantnější prvky prosklené obchodní jednotky a vstup do objektu. Na fasádě se propisuje architektonický prvek arkýře, který je navržen dle regulí pražských stavebních předpisů a vystupuje až od třetího podlaží. Materiálové řešení fasády odkazuje na industriální charakter Libně a díky cihelnému obkladu dodává domu příjemné měřítko.