Green square

Lokace: Dobříš
Tým: Ing. arch. Bohuslav Šenkýř, Ing. arch. Adéla Bartošová

Naše vize Mírového náměstí v Dobříši je realizace moderní udržitelné architektury, která zvýší komfort obyvatel města a zároveň umožní koexistenci života na náměstí s autobusy a automobily. Navrhujeme bezpečný prostor, moderní architekturu, nadčasový a účelný design, který je zároveň praktický. Nová podoba náměstí umocní identitu a spokojený život obyvatel Dobříše.

Celková koncepce vede automobilovou i autobusovou dopravu do jednosměrné komunikace, která probíhá náměstím ve směru hodinových ručiček. Na severní straně náměstí rozšiřujeme chodník, vytváříme prostor pro předzahrádky, prostor pro výsadbu stromů a také prostor pro parkování automobilů. Stávající kolmé parkování v západní části náměstí je zachováno. 

Autobusové zastávky jsou ponechány na náměstí s jednosměrnou koncepcí. Zastávky jsou navrženy jako zálivy řazené za sebou. Délka a tvar zálivů splňuje požadavky pro kloubové autobusy. Nově navržené zastřešení autobusových zastávek slouží nejen pro veřejnou dopravu, ale také jako praktický architektonický prvek na náměstí.

Vodní prvek jako důležitý element návrhu využívá sklonu náměstí a jímá veškerou srážkovou vodu z náměstí. Jezírko využívá i zatrubněného potoku. Vodní prvek bude nejen zlepšovat klima ve svém okolí, ale bude také jako edukativní příklad práce s vodou. 

V našem návrhu se podařil zachovat počet parkovacích stání pro automobily, zefektivnit autobusové zastávky, zvýšit počet stromů na náměstí, osadit náměstí novým mobiliářem a osvětlením, ale také obnovit na náměstí vodní prvek, tj. rybník.


Green square

Lokace: Dobříš
Tým: Ing. arch. Bohuslav Šenkýř, Ing. arch. Adéla Bartošová

Naše vize Mírového náměstí v Dobříši je realizace moderní udržitelné architektury, která zvýší komfort obyvatel města a zároveň umožní koexistenci života na náměstí s autobusy a automobily. Navrhujeme bezpečný prostor, moderní architekturu, nadčasový a účelný design, který je zároveň praktický. Nová podoba náměstí umocní identitu a spokojený život obyvatel Dobříše.

Celková koncepce vede automobilovou i autobusovou dopravu do jednosměrné komunikace, která probíhá náměstím ve směru hodinových ručiček. Na severní straně náměstí rozšiřujeme chodník, vytváříme prostor pro předzahrádky, prostor pro výsadbu stromů a také prostor pro parkování automobilů. Stávající kolmé parkování v západní části náměstí je zachováno. 

Autobusové zastávky jsou ponechány na náměstí s jednosměrnou koncepcí. Zastávky jsou navrženy jako zálivy řazené za sebou. Délka a tvar zálivů splňuje požadavky pro kloubové autobusy. Nově navržené zastřešení autobusových zastávek slouží nejen pro veřejnou dopravu, ale také jako praktický architektonický prvek na náměstí.

Vodní prvek jako důležitý element návrhu využívá sklonu náměstí a jímá veškerou srážkovou vodu z náměstí. Jezírko využívá i zatrubněného potoku. Vodní prvek bude nejen zlepšovat klima ve svém okolí, ale bude také jako edukativní příklad práce s vodou. 

V našem návrhu se podařil zachovat počet parkovacích stání pro automobily, zefektivnit autobusové zastávky, zvýšit počet stromů na náměstí, osadit náměstí novým mobiliářem a osvětlením, ale také obnovit na náměstí vodní prvek, tj. rybník.