Car Gallery Prague

Car Gallery Prague

Cargallery, galerie pro auta, ambiciózní, ale reálná typologie pro nové metody prodeje a vystavování automobilů v městské struktuře. Stavební program Cargallery umožňuje svojí kapacitou poskytnout prostor několika vystavovatelům současně. Typologie pomáhá zamezit rozrůstání nových budov do periferií, čímž podporuje trend zahušťování města.


Při hledání vhodné lokality byly rozhodující aspekty jako je vzdálenost centra, dopravní obslužnost, městská struktura a okolí. Po zvážení všech výše uvedených kritérií byla vybrána oblast v okolí ulice Plzeňská, tzv. brána či tepna na západ. Pro stavbu Cargallery byla pak konkrétně zvolena nezastavěná parcela nacházející se v části rozdvojení ulic Plzeňská a Vrchlického, do které z části zasahuje i budova celní pošty. Těsné okolí je lemováno pěti a více podlažní obytnou zástavbou s občanskou vybaveností, přičemž nezastavěná nárožní parcela se nachází přímo uprostřed.

Budova Cargallery nejen moderní typologie, ale i moderní duchem, v návrhu jsou použity prvky trvale udržitelného rozvoje. Šetrné hospodaření s vodou, využívání solární energie, použitý šedivé vody, eliminace tepelného ostrova pomocí zelených střech, zelené stěny v interiéru, pro lepší klima v budově, využití komínového efektu při větrání budovy, či předchlazovaný beton.


Terčová fasáda byla zvolena jako jeden z hlavních výrazových prvků, jedná se zavěšenou samonosnou konstrukci, vypnutou mezi stropní desku a šIkmé konzole v parteru. Sloupy v rozteči 4 metry nesou vodorovné tyče mezi které je následně vpletena segmentová konstrukce, která drží samotná skla. Mezi ocelové nosné sloupy se dá instalovat i vnitřní stínění. Stejné konstruKční principy jsou použity například na objektu The Cube, Madrid

Lokace

Praha 5

datum

2016

Tým

Ing.arch. Bohuslav Šenkýř