Botanická zahrada Olomouc

Botanická zahrada Olomouc

Výrazná architektura výukového pavilonu v botanické zahradě v Olomouci je silně inspirována přírodními tvary okolních vzrostlých stromů a rostlin. Jedná se o přízemní objekt nepravidelného půdorysu, jehož hmota je racionálně složena ze tří částí. Dominantní hmota víceúčelového sálu, jehož čtyřhranná střecha se od ulice směrem do zahrady zvedá k jednomu bodu. Centrální a severní prostory mají střechu plochou, kde se nachází vstup a zázemí objektu. Nad centrální rovinu vystupuje zastřešení severovýchodní kanceláře, které tvoří protiváhu střechy sálu.


Střechy mají výrazné přesahy, které slouží jako stínění a ochrana proti přehřívání v letním období. Zároveň slouží jako ochrana návštěvníků v případě nepřízně počasí. Dům přímo komunikuje s ulicí prostřednictvím celoprosklené zimní zahrady, která umožňuje průhled přes vstupní foyer do nitra zahrady a naopak.

Pavilon má směrem do zahrady kompletně prosklenou fasádu, v případě příznivého počasí je možnost zpřístupnit objekt přímo z botanické zahrady. Vstup do objektu ve středové části je kryt výrazným přesahem střechy. Jižní prosklená fasáda se vstupy navazuje na zpevněnou mlatovou plochu v předprostoru pavilonu, která je napojena na stávající vybudované cesty v botanické zahradě a je obklopena bujnými záhony botanické zahrady. 

Lokace

Olomouc

datum

2021

Tým

Ing. arch. Bohuslav Šenkýř, Ing. arch. Miroslav Klofáč, Bc. Andrea Marečková